เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่”

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ "นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่" สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมายนักเรียนโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 200 คน เป็นการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบกและจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดศรีสะเกษที่จะร่วมกันบูรณาการ และให้ผู้เข้ารับการอบรมสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักยานยนต์อีกด้วย
โดยมีขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม นายกเทศบาลตำบลห้วยทับทัน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2