ตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่ และบุคลากร

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่ และบุคลากร สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนศรีสะเกษที่ 2 ทำการก่อสร้างร้านธารากาชาด และร้านของส่วนราชการ ในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2564
กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 ( 10 วัน 10 คืน) ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ ผบ.ร้อย อส.จ.ศก. ที่ 2 และสมาชิกกองร้อย อส.จ.ศก. ที่ 2 ร่วม

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2