พบปะหารือข้อราชการ

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 – 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พบปะหารือข้อราชการร่วมกับ ผศ.ดร.ปกรณ์ชัย สุพัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาครุศาสตร์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี อดีต ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รก.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้แทนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล และคณะ ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งอยู่ในวาระจังหวัดศรีสะเกษ
การต่อยอดการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เข้าไว้ในวาระจังหวัด 10 วาระ เป็นการผูกโยงเรื่องดังกล่าวให้กลายเป็นกระแสหลัก เพื่อนำไปแตะกับยุทธศาสตร์สู่การสนับสนุนงบประมาณ รวมถึงการดำเนินการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การท่องเที่ยว การเกษตร การกีฬา สู่การพัฒนาเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเชื่อมโยงกับคณะทำงานทุกภาคส่วน มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันและมีระบบการติดตามการทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2