ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการเพื่อแสดงความคิดเห็นในประเด็นเก

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการเพื่อแสดงความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลการเข้าอยู่อาศัยและทำกินของประชาชนบริเวณแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโนน หัวภู จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) ๔๒๐ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2