เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2563
โดยมี รกท.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2