เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจ

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 3/2563 ดังนี้
– ติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานประสานงานเฉพาะกิจเพื่อเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญ ของผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษอำเภอ Jsoc
– ติดตามความคืบหน้า การติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อเฝ้าระวังการก่อเหตุอาชญากรรม
– การรายงานสถานการณ์ด้านอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
– ติดตามผลการให้บริการประชาชน งานกองทุนยุติธรรม,งานช่วยเหลือทางการเงิน(สชง.) ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
– ติดตามผลการดำเนินงานการยกระดับการช่วยเหลือเหยื่อหรือผู้เสียหายแบบบูรณาการ ภายใต้แนวคิด “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”
– การขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนอัยการจังหวัด ยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2