เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วน

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
ในการประชุมดังกล่าวได้มีประเด็นการพิจารณาขอความเห็นชอบกำหนดวิธีการรวบรวมผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษและการรายงานผลการเลือกตั้ง ต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษและในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมปฏิบัติงานหน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2