เป็นประธานในงานสมโภชศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ ประจำปี 2563

วันที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 17.30 – 21.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในงานสมโภชศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ ประจำปี 2563 ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กิจกรรมประกอบด้วย
– พิธีทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์
– การผูกผ้าเจ็ดสี คล้องมาลัย ประพรมน้ำหอม ศาลหลักเมือง
– พิธีบวชชีพราหมณ์ จุดเทียนส่องธรรม ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร บรรยายธรรม
โดยมี อัยการจังหวัดกันทรลักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ รกท.นายอำเภอกันทรลักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 ผู้แทนผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 ผู้แทนรอง ผอ.รมน.จ.ว.ศก. ผกก.สภ.กันทรลักษ์ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเอกชน กลุ่มสตรี ชมรมผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณพุทธอุทยานศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2