เป็นประธานในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดศรี

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนราชการกล่าวประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จากนั้น มอบประกาศเกียรติบัตร แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 แห่ง และร่วมชมวีดิทัศน์คำกล่าวเปิดงานและประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งขาติ แถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และสถานการณ์การทุจริต
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ อัยการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรเอกชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2