ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรการบริหารจัดการด้านควา

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 12 (มส.12) ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้
เวลา 10.30 น. ร่วมมอบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ห่างไกลยาเสพติด แก่เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 319 คนในพื้นที่ 22 อำเภอ โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แรงงานจังหวัด นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
เวลา 14.00 น. กิจกรรมมอบสิ่งของและพัดลมเอื้ออาทรเพื่อคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 16 เครื่อง ให้แก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ โดยมี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนนายอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2