เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาและการส่งเสริมกา

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาและการส่งเสริมการสร้างแบรนด์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษอย่างยั่งยืน ได้รับเกียรติจาก ผศ.(พิเศษ) ดร.ภก.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ เลขาธิการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย ในประเด็นเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีในการพัฒนา รวมถึงการบริหารจัดการภาพลักษณ์องค์กร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการบริหารราชการและภาพลักษณ์ของส่วนราชการในจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2