เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการจัดทำผังน้ำ

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการจัดทำผังน้ำ โดยมีพลเอก ธัญญา เกียรติสาร ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประธานในการประชุม
โดยมีนายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นายณัฐเศรษฐ์ ถิรวัฒน์ธนกร รักษาการผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2