ร่วมในพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมห

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 19.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้
โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 4 นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด อัยการจังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล นายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รอง ผอ.รมน.จ.ศก.(ท) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า คหบดี องค์อิสระ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน สถานศึกษา และพี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา ชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2