เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ลำน้ำ คูคลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ สถาบันการศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า คหบดี จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2