เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
โดยมี พระเดชพระคุณพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระเถรานุเถระร่วมในพิธีฯ
โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ พุทธศาสนิกชน และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวรารามพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2