เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พร

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล นายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดผอ.รมน.จ.ศก. (ท)ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ พ่อค้า คหบดี องค์กรอิสระ จิตอาสาพระราชทาน และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2