เป็นประธานในพิธีประทานทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจ

วันที่ 4 ธันวาคม เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีประทานทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 235 ทุน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้พิการ ในโอกาสนี้ได้ร่วมงานวันคนพิการสากล จังหวัดศรีสะเกษ “เปิดบ้านการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ” และเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดแสดงผลการดำเนินงานของบุคลากรในสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ผ้าห่มกันหนาว โดยสำนักเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งภาคเอกชน
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล้ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในกิจกรรม ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2