เป็นประธานในพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 1 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ จำนวน 59 คน เพื่อสร้างแรงจูงใจและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงลบ เสริมพลังบวก และปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติด ในการนี้ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุน และคณะทำงานในการฝึกอบรม พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
โดยมี อัยการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2