เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดโครงก

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดโครงการ ประมาณการราคา แบบแปลน วงเงินงบประมาณ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2