เป็นประธานในพิธีถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยได้รับความเมตตาจากพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ คลังจังหวัดศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมในพิธี
โดยการจัดพิธีถวายพระราชกุศล ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมปฏิบัติธรรม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยร่วมกันเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ วิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2