เป็นประธานในพิธีถวายสักการะสดุดีเทิดพระเกียรติ

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 08.45 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีถวายสักการะสดุดีเทิดพระเกียรติ ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพวงมาลัย ถวายพวงมาลา เบื้องหน้าพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 1 ธันวาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยและประเทศชาติ
ในการนี้ ได้มอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้สนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิฯ และการพัฒนางานสาธารณะกุศล โดยมี นายแพทย์จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรศรีสะเกษ เขต 4 รก.รักษาราชการแทนนายอำเภอกันทรลักษ์ ประธานมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชนุภาพอำเภอกันทรลักษ์ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษ์ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอกันทรลักษ์ ผบ.หน่วยเฉพาะกิจที่ 3 ผบ.ทพ.23 ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชนุภาพ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2