เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดประชารัฐออมสินสร้างไทย ประ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดประชารัฐออมสินสร้างไทย ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมการออม สร้างวินัยทางการเงิน สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างยั่ง ให้มีความสอดคล้องกับภารกิจของธนาคาร โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 ราย เพื่อจัดจำหน่ายสินค้า/บริการ แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – วันที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณลานตลาดโต้รุ่งศรีนครลำดวน(สถานีรถไฟศรีสะเกษ)
โดยมี ผู้อำนวยการภาค 12 ธนาคารออมสิน ผู้อำนวยการเขตธนาคารออมสินศรีสะเกษ คลังจังหวัดศรีสะเกษ นายสถานีรถไฟศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้จัดการธนาคารออมสินศรีสะเกษ แขกผู้มีเกียรติ พ่อค้า และพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานตลาดโต้รุ่งศรีนครลำดวน (สถานีรถไฟศรีสะเกษ) อำเภเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2