หารือ ข้อราชการ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หารือ ข้อราชการร่วมกับ ผศ.ดร.ภาดล อามาตย์ คณบดี
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาไก่อินทรีย์จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงไก่ เพื่อสร้างความเข้าใจและแรงจูงใจในการต่อยอดการพัฒนาการเลี้ยงไก่อินทรีย์ศรีสะเกษ และจัดตั้งกลุ่มการผลิตอาหารอินทรีย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และการส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่อินทรีย์ศรีสะเกษ
ทั้งนี้ ได้หารือการเตรียมความพร้อมและกระบวนการดำเนินงานพร้อมทั้งการขับเคลื่อนตาม 10 วาระ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการ ธกส. สาขาศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2