เป็นประธานเปิดโครงการ “คาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 – 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการ "คาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ ให้มีความเข้มแข็งโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม ทำให้เกิดการหมุนวียนของเศรษฐกิจในพื้นที่ และส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
โดยมีอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ คลังจังหวัดศรีสะเกษ ผจก.สาขา ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาศรีสะเกษ ผจก.ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร จังหวัดศรีสะเกษ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้จัดการบิ๊กซีสาขาเมืองศรีสะเกษ แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานราชการระดับจังหวัด ภาคเอกชน และผู้ประกอบการร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ลานจอดรถห้างบิ๊กซี ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2