เข้าร่วมรับรางวัล “ผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง” ประจำปี 2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมรับรางวัล "ผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง" ประจำปี 2562 ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 "ไทยช่วยเหลือไทยคือไทยเท่" ได้รับเกียรติจาก นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบรางวัลรางวัลแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน 21 ราย
ทั้งนี้ รางวัลสำเภาทองเป็นรางวัลที่หอการค้าไทยมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของหอการค้าจังหวัด ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
โดยมี ผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับรางวัล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2