เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้าน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2564 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณากำหนดแผน ขั้นตอน ปฏิทินการดำเนินโครงการฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2