เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2563 ประเภทเงินทุนหมุนเวียน และ ประเภทเงินทุนอุดหนุน ณ ห้องประชุมศรีลาวา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2