เยี่ยมชมและให้กำลังใจทีม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เยี่ยมชมและให้กำลังใจทีม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ของจังหวัดศรีสะเกษ ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้แสดงในงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ และในวันนี้มีกิจกรรม ดังนี้
๑. กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านจากโรงเรียนบ้านหนองไผ่ และโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
๒. กิจกรรมการแสดง To Be Number One รุ่น Junior จากโรงเรียนอนุบาลไพรบึง, รุ่น PRE-TEENAGE โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ, รุ่น TEENAGE จากโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา และโรงเรียนสตรีสิริเกศ
๓. กิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม โดย SSK RU JASS BAND มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
โดยมีนายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอไพรบึง สาธารณสุขอำเภอไพรบึง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไพรบึง ร่วมชมและให้กำลังใจในกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (บริเวณลานโคปุระ) เกาะกลางน้ำ ห้วยน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2