เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นด

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563โดยมีพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีะเกษเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
โดยมีพ.ต.อ. นิพล บุญเกิด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด พิสูจน์หลักฐานจังหวัดศรีสะเกษ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีดังกล่าว ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2