ต้อนรับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ต้อนรับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ร้อยดวงใจ จากภูมิปัญญาสู่ผืนผ้าชาวจังหวัดศรีสะเกษ” เพื่อแสดงออกถึงความตระหนักและความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันเจริญรุ่งเรืองของเมืองศรีสะเกษ และเสริมสร้างความรักความสามัคคี ตลอดทั้งสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม การทักทอผ้า การแส่วผ้าซึ่งเป็นอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นถิ่นของประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ความสมัครสมานกลมเกลียวของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ตัวแทนผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม “ร้อยรักดวงใจ จากภูมิปัญญาสู่ผืนผ้าชาวจังหวัดศรีสะเกษ” และส่งมอบผ้าพื้นถิ่นอัตลักษณ์ศรีสะเกษจาก 22 อำเภอ ความยาว 283 เมตร ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อนำไปเก็บรักษาและอนุรักษ์อัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดศรีสะเกษต่อไป โดยมี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล นายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาการอำเภอ กลุ่มวิสาหกิจทอผ้า และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ลานโคปุระ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2