ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาในร

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาในร่ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายและแข่งกีฬาของนักเรียนและยังเตรียมความพร้อมในการใช้เป็นสถานที่รองรับจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ.2563) “ศรีสะเกษเกมส์” และการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ. 2564) “นครลำดวนเกมส์”
โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2