เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 238 ปี

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ เพื่ออนุรักษ์สืบสานรักษาและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยมีพระเดชพระคุณพระอาจารย์ราวี จารุธมฺโม เจ้าอาวาสวัดป่าโนนกุดหล่ม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระภิกษุ สามเณร ร่วมในพิธี
โดยมี อัยการจังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพาณิชย์กุล นายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน พ่อค้า และพุทธศาสนิกชนทั้งภายใน และภายนอกจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2