เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรม

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.30 – 23.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรม เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อแสดงออกถึงความตระหนักและความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันเจริญรุ่งเรืองของเมืองศรีสะเกษ และเสริมสร้างความรักความสามัคคี ตลอดทั้งสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยมีพระเดชพระคุณพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระเดชพระคุณพระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ(ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าศรีสำราญ พระอาจารย์ราวี จารุธมฺโม เจ้าอาวาสวัดป่าโนนกุดหล่ม พระเถรานุเถระ พระภิกษุสามเณร ร่วมในพิธีจำนวน 238 รูป
โดยมี อัยการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพาณิชย์กุล นายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน พ่อค้า และพุทธศาสนิกชนทั้งภายใน และภายนอกจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2