พบปะ ให้ข้อคิดเห็นแก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พบปะ ให้ข้อคิดเห็นแก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 จำนวน 5คนประจำปีการศึกษา 2563 ของจังหวัดศรีสะเกษ ในโอกาสจะเดินทางไปร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นนักเรียนโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และการเตรียมเข้าเฝ้ารับพระราชทานทุน ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรดา กรุงเทพมหานคร
โดยมี ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ครูที่ปรึกษาและนักเรียน ณ ห้องห้วยสำราญ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2