เป็นประธานเปิดการประชุม

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564
โดยมี อัยการจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2