เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรเป็นกร

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2563
โดยมี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ผอจ.ธกส.ศรีสะเกษ และนายอำเภอท้องที่ที่มีเขตปฏิรูปที่ดิน ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2