เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม โดยกำหนดจัดกิจกรรมวันรวมน้ำใจสู่ชาวจังหวัดศรีสะเกษ ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และในปีนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2564 ในระหว่างวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้แทนภาคธุรกิจ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2