เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 และเยี่ยมชมนิทรรศการวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมีข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรอิสระ เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรเอกชน กลุ่มพลังมวลชน รวมทั้งอาสาสมัครฝนหลวง เข้าร่วมในพิธี ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2