เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 – 17.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ของจังหวัดศรีสะเกษ ในการทำความสะอาดสถานที่ราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2563 และส่งเสริมให้จังหวัดศรีสะเกษเป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
โดยมีนายชาญเดช วีระกุล ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ สนง.เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ตลอดจนบุคลากรในศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2