เป็นประธานเปิดโครงการบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลศรีรัตนะ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 – 12.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลศรีรัตนะ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้อง เหมาะสม ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น โดยเป็นโครงการบ่อบำบัดแห่งที่ 3 ของจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้ชื่อ "กล๊องแญง" แปลว่า ขี้ทองคำ ทั้งนี้ มีนายอำเภอทุกอำเภอ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมเยี่ยมชมการบริหารจัดการบ่อบำบัดฯ เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามแนวทางการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับในจังหวัดศรีสะเกษ จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับ และมะเร็งในท่อน้ำดี และนิทรรศการจากหน่วยงานในพื้นที่ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP และของดีอำเภอโนนคูณ
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีรัตนะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีรัตนะ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลศรีรัตนะ บ้านหนองบัว ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2