พบปะและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการรวบรวมมรดกภูมิปัญญาผ้

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พบปะและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการรวบรวมมรดกภูมิปัญญาผ้าทอพื้นถิ่นอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ ตามที่ได้มีการรวบรวม รักษา และต่อยอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้าพื้นถิ่นดั้งเดิมไว้ไม่ให้สูญหาย ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับอำเภอทุกอำเภอ รวบรวมผ้าทอและนำมาแส่วต่อกันด้วยลายโบราณ เช่น ลายตีนตะขาบ ต่อเนื่องกันให้ได้ความยาวอย่างน้อย 238 เมตร เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ และเก็บรักษาไว้ให้แก่รุ่นลูกหลานสืบไป
โดยมี นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ พัฒนาการอำเภอ ร่วมพบปะและให้กำลังใจแก่กลุ่มอาชีพและช่างทอ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2