ตรวจเยี่ยมพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบริเวณร่องกว้าง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 – 17.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบริเวณร่องกว้าง ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ และตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 270 ไร่ ในการนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ จำนวน 6 เครื่อง โดยสูบน้ำจากร่องกว้างลงสู่แม่น้ำมูล ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 พฤศจิกายน 2563 สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในห้วงระยะที่จะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งอำเภอเมืองศรีสะเกษร่วมกับเทศบาลตำบลน้ำคำสร้างความเข้าใจและการรับรู้แก่เกษตรในพื้นที่ ทั้งนี้ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาระยะยาว จังหวัดศรีสะเกษได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อขับเคลื่อนเป็นวาระจังหวัดต่อไป
โดยมี นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจรายการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ณ บริเวณร่องกว้าง ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2