เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 – 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามและหารือแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวศิริกันยา ศรศิลป์ คลังจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีษะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2