เข้าร่วมงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓ และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔ ของกอ.รมน. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น ๓ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2