เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30 – 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามหลัก "บวร" ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตร ได้รับความเมตตาจากพระครูศรีรัตนาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอศรีรัตนะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้น เยี่ยมชมตลาดนัดชุมชน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP ผ้าพื้นเมืองอันเป็นอัตลักษณ์ของอำเภอศรีรัตนะ ทั้งนี้ได้ขับเคลื่อนโครงการคนละครึ่งอันเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ และโรงเรียนศรีรัตนะวิทยา
โดยมี นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีรัตนะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลศรีรัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี ณ วัดสำโรงระวี ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2