เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงบนเวทีกลาง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงบนเวทีกลาง งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564 เพื่อพิจารณาการกำหนดรูปแบบ ความเหมาะสม ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมบนเวทีกลางและหารือรูปแบบพิธีเปิดงานฯ ณ ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2