เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแว

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ 2563 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นาย วิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พศ 2561 และบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องให้กับองค์การปกครองท้องถิ่น ณ โรงแรมแกลเลอรี่ดีไซน์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2