เข้าเยี่ยมคารวะ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ และนางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์-ศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมคารวะนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อแสดงความยินดีและเรียนเชิญให้เกียรติ
1. เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ
2. เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษมุมมองในการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษในโอกาสเปิดการขับเคลื่อน 10 วาระจังหวัด (10 Agenda)
ซึ่งจากการหารือท่าน รมว. คลังได้มอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งได้รับทราบแนวทางในการพัฒนาจังหวัดได้อย่างดียิ่ง

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2