เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นด

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีะเกษเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
โดยมีนางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาดชาติจังหวัดศรีสะเกษ นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีดังกล่าว ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2