เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 – 18.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อแสดงออกถึงความตระหนักและความภูมิใจในประวัติศาสตร์อันเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดศรีสะเกษ และเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ และบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี พระเดชพระคุณพระครูจารุธรรมพิมล (พระอาจารย์ราวี จารุธรรมโม) เจ้าอาวาสวัดป่าโนนกุดหล่ม นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2